Munslemhinna, provtagning av svamp

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Tunga
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Använd Baktset
- Svampodling
Rotera pinnen över infekterat område på munslemhinnan.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativt svar lämnas efter 3 dygn.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.