Munslemhinna, diagnostik av svamp

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Tunga
Indikationer / kompletterande analyser:
​Svamp
Använd Baktset:
Beställ: Svampodling -munslh (munslemhinna)
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Bild: Baktset

Prov från munslemhinna
Använd Baktset
Rotera pinnen över infekterat område.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.