Meningokocker

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Neisseria meningitidis
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande bakteriolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om meningit och meningokocksepsis
Beställ: Bakterieodling - Csv
Direktmikroskopi utförs utifrån bedömning på laboratoriet. Direktmikroskopi kan även beställas separat, se Beställ direktmikroskopi

Beställ: Blododling, aerob/anaerob -blod

Beställ: CNS bakt DNA -Csv
Analys: Meningokock-DNA, Haemophilus influenzae-DNA, Pneumokock- DNA, utförs alltid tillsammans.

Utredning av bärarskap
Beställ: Meningokockodling -Nf 
Nasofarynxsekret är rekommenderat provmaterial vid screening.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Bakterieodling
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör minst 2 mL  Provtagning Csv

Blododling aerob/anaerob

- blod i aerob och anaerob blodflaska Provtagning Blododling

CNS bakt DNA
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör, minst 1 mL

Meningokockodling
- nasofarynxsekret, baktset nasofarynx Provtagning nasofarynx
Förvaring / transport:
Blododling förvaras i rumstemperatur.
Övriga prov förvaras kylt.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner. Transporttiden bör inte överstiga 24 timmar, känslig bakterie.
Svarsrutiner:
Bakterieodling Csv: Preliminärsvar lämnas vanligen inom 1-2 dagar.
Blododling: Svar lämnas vid förekommande växt. Negativa svar lämnas efter 5-6 dagar. 

CNS bakt DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.

Meningokockodling nasofarynx: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.