Malaria

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Plasmodium falciparum
  • Plasmodium vivax
  • Plasmodium malariae
  • Plasmodium ovale
  • Plasmodium knowlesi.
Akutföreskrifter:
Vardagar: Kontakta Klinisk mikrobiologi, parasitologi före provtagning
Jourtid: Kontakta infektionsjouren före provtagning
Telefonnummer se nedan.

Malariaprov behandlas som AKUTPROV
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om Malaria hos person som vistats i endemiskt område:
Malaria mikroskopi

Som komplettering vid vissa fall, efter diskussion med infektionsläkare:
Malaria-DNA (Plasmodium ovale-DNA, malariae-DNA, vivax-DNA, falciparum-DNA, knowlesi-DNA) 
Beställs på Övrigt, övrigt. Ange Malaria-DNA.

Malaria-DNA ersätter inte malariamikroskopi och ska endast användas för verifiering av diagnos, efter diskussion med infektionsläkare.

Tilläggsinformation

Malaria ska alltid misstänkas vid feber och/eller oklara symtom hos person som vistats i endemiskt område

Det finns fem arter av malariaparasiter som infekterar människan. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale och Plasmodium knowlesi. Dessa plasmodier överförs via Anophelesmyggan. Malaria är en av de allra vanligaste infektionerna i tropiska länder.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange alltid förmodad smittort om patienten varit utomlands, eventuell profylax och provtagningstid
Ange svarsmottagare och telefonnummer för telefonsvar

Jourtid
Provet prepareras på Klinisk kemi, bedöms av infektionsjouren och lämnas till mikrobiologen nästkommande vardag för slutgiltig bedömning.
Om elektronisk remiss används ska det alltid medfölja en utskrift av provtagningsunderlaget med provröret. 
Jourtid utförs Malaria snabbtest automatiskt på alla inkomna malariaprov. Ingen beställning behövs.
Provtagning:

Ta prov för Malaria, mikroskopi i första hand.
Malariaprov är ett AKUTPROV som ska till laboratoriet så fort som möjligt.

Vardagar, 8.00-15.30
Kontakta Klinisk mikrobiologi, parasitologi, telefon 08-517 719 99

Jourtid, vardagar kl 15.30 – 08.00 samt lör-, sön- och helgdagar
Beställaren ska alltid kontakta infektionsjouren innan malariaprov skickas!
Jourtid hanteras alla malariaprover av Klinisk kemi som utför malaria snabbtest på alla prov samt  färgar utstryk och tjock droppe. Preparaten bedöms sedan av infektionsjouren i Solna eller i Huddinge. Nästkommande vardag skickas provet till Klinisk mikrobiologi för slutlig bedömning och svar.

Malariaprover som ska tas utanför Karolinska Universitetssjukhuset
Kontakta alltid infektionsläkare för diskussion innan provtagning. 

Det är viktigt att det finns ett telefonnummer angivet där någon tar emot provsvaret (även under jourtid) och kan vidta åtgärder om provet är positivt. Om inte dessa kriterier kan uppfyllas måste patienten skickas till närmaste infektionsklinik!

Malaria, mikroskopi
- blod, EDTA-rör, lila propp, provet ska till laboratoriet inom 1 timme.
Tjock droppe och utstryket görs på laboratoriet.

- blod, tjock droppe och utstryk: 
Utförs vid provtagningen om transporttiden är längre än 1 timme.
Minst 2 objektglas med tjock droppe och 2 objektglas med utstryk skickas.
Låt torka ordentligt liggande på bänk i rumstemperatur.

Övrigt, övrigt
Malaria-DNA:
- blod,  EDTA-rör, lila propp
Kontakta laboratoriet före provtagning 08-517 719 99.

Tilläggsinformation

Karolinska Univeristetssjukhusets växel för kontakt med infektionsjouren
Huddinge: 08-585 800 00
Solna: 08-517 700 00

Tjock droppe och utstryk
- blod i EDTA-rör eller kapillär prov. Minst 2 utstryk och 2 tjocka droppar ska utföras inom 1 timme efter provtagning.

Tjock droppe
Lägg 1 droppe blod på mitten av objektglaset.
Rör genast ut droppen till en 10-kronas storlek, rör i ca 5 sekunder med träpinne eller kanten av ett objektglas.

Utstryk
Görs som en "diff" d.v.s. en liten droppe placeras på den ena änden av objektglaset. Ta ett utstryksglas, eller ett nytt objektglas, för det i 45 graders vinkel mot droppen, fånga upp droppen och dra, med lätt hand, ut den över glaset.

Låt den tjocka droppen och utstryken torka ordentligt på bänk i rumstemperatur innan de stoppas i asken för objektglas.
Skicka även EDTA-röret till laboratoriet.

Malaria snabbtest
- blod, EDTA-rör, lila propp
Analysen utförs i samband med preparation av utstryk och tjock droppe på Klinisk kemi.

Förvaring / transport:

Malariaprov räknas som AKUTPROV och bör snarast lämnas till laboratoriet

EDTA-blod till mikroskopi:
Ska till parasitlaboratoriet inom 1 timme, för att inte plasmodierna ska bli påverkade av EDTA i röret. Om transporttiden är längre än ca 1 timme ska tjocka droppar och utstryk utföras vid provtagningen.

Tjock droppe och utstryk:
Håller sig oförändrade, skicka glasen i objektglasask till laboratoriet.

EDTA-blod till Malaria-DNA:
Skickas snarast till laboratoriet efter att tjocka droppar och utstryk har utförts.  Förvara provet för DNA-analys i kylskåp i väntan på transport.

Svarsrutiner:
Malaria, mikroskopi: Svar lämnas samma dag (vardagar).
Malaria-DNA: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.