Listeria

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Om specifik frågeställning för Listeria eller intrauterin fosterdöd anges på remissen görs kompletterande odling för att hitta listeriabakterier.

Misstanke om Listeriasepsis
Beställ: Blododling, aerob och anaerob -B

Misstanke om Listeriameningit:
Beställ: Bakterieodling -Csv

Misstanke om Listeriainfektion genitalt till exempel vid intrauterin fosterdöd eller neonatal sepsis
Bakterieodling från cervix eller placenta.
Beställ: Bakterieodling -Cx
Beställ: Bakterieodling -Övr. Ange placenta på lokalisation.

Misstanke om neonatal sepsis, som komplement till blododling
Bakterieodling från barnets hörselgång.
Beställ: Bakterieodling -Övr. Ange hörselgång på lokalisation.

Tilläggsinformation

Vid odling från icke-sterila provmaterial är det viktigt att man anger om det finns misstanke om Listeria. Risk finns annars att eventuella fynd av Listeria tolkas som del av normalfloran. Ange även bakomliggande klinik som gett upphov till listeriamisstanke. Odling från feces för Listeria utförs ej på Karolinska Universitetslaboratoriet.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange Listeria alternativt intrauterin fosterdöd på kliniska uppgifter
Provtagning:
Blododling      
- blododling, aerob och anaerob blodflaska. Provtagning blododling

Bakterieodling
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör. Provtagning Csv
- cervixsekret, Baktset (TRANSWAB lila)
- barnets hörselgång, Baktset tunn (TRANSWAB orange)
- placenta, Sterilt provrör/burk, 1 cm3 med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning
- eventuellt obduktionsmaterial, Sterilt provrör/burk, minst 2 mm med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning. Formalin får inte tillsättas
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Blododling: Svar lämnas vid förekommande växt. Fynd av kliniskt relevanta arter telefonbesvaras vanligen. Negativa svar lämnas efter 5-6 dagar.
   
Bakterieodling: Svar lämnas vanligen efter 2-6 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.