Legionella i vatten/biofilm/beläggningar

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Vatten/biofilm/beläggningar, legionellaodling
  • Beläggningar/ytor, legionellaodling
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av förekomst av legionellabakterier

Tilläggsinformation

Legionella förekommer naturligt i ytvatten och växer till i beläggningar i rörledningar, duschslangar m.m. då vattentemperaturen är 20-45°C. Inhalation av aerosol som innehåller legionella kan ge svår pneumoni särskilt hos patienter med immunbrist.
Metod:
Odling
Remiss:

Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

Kontakta laboratoriet telefon 08-517 735 68 före provtagningen för utförlig provtagningsinstruktion.

Vatten
Steril 300 mL glasflaska med natrium/kaliumthiosulfat

Biofilm/beläggningar/duschslangar mm
Baktset
Efter provtagning, stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.

Svarsrutiner:
Svar lämnas inom 7-10 dagar
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.