Kateter, diagnostik av bakterier och svamp

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på kateter infarter och spetsar. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för ESBL och MRSA, se separata anvisningar.

Bakterier
Kateter infart/insticksställe:
Använd Baktset
Beställ: Bakterieodling-Instick
Beställ: ESBL-CARBA-Övr
Beställ: MRSA-DNA-Instick
 
Dränspets exempelvis EDA, pleuradränspets:
Använd Sterilt provrör/burk
Beställ: Bakteriodling djup infektion-drän sp

Kärlkateterspets:
Använd Sterilt provrör/burk
Beställ: Bakterieodling djup infektion, kärl spets

Svamp
Kateter infart/insticksställe:
Använd Baktset
Beställ: Svampodling-Sekret

Dränspets exempelvis EDA, pleuradränspets:
Använd Sterilt provrör/burk
Beställ: Svampodling-drän sp

Kärlkateterspets:
Använd Sterilt provrör/burk
Beställ: Svampodling, kärl spets
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange vilken typ av kateter och lokalisation på remissen.
Specifika remissuppgifter anges på ESBL och MRSA, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bilder: Baktset, Sterilt provrör

Kateter infart/insticksställe
Använd Baktset
Fukta pinnen med steril koksaltlösning innan provtagning. Tryck och rotera pinnen vid insticksstället.

Dränspets exempelvis EDA, pleuradränspets 
Använd Sterilt provrör/burk
Desinfektera kateterns insticksställe med M-sprit/klorhexidinsprit och låt torka. Avlägsna katetern och klipp av cirka 5 cm med steril sax. Stoppa katetern i röret/burken.
 
Kärlkateterspets
Använd Sterilt provrör/burk
Desinfektera kateterns insticksställe med M-sprit/klorhexidinsprit och låt torka. Avlägsna katetern och klipp av cirka 5 cm med steril sax. Stoppa katetern i röret/burken.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid för ESBL och MRSA, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas
- Bakterieodling:
Kateter infart/insticksställe och kärlkateterspets: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
Dränspets: Positiva svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter cirka 6-10 dagar.

- Svampodling: Positiva svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter cirka 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Kateterspets från urinkateter, U-KAD, rekommenderas inte för odling.