Fostervatten, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Amnionvätska
Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på fostervatten. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Använd aerob och anaerob blodflaska eller Sterilt provrör:
Beställ: Bakterieodling -övrigt, ange fostervatten på Lokalisation.

Parasiter
Använd Sterilt provrör:
Beställ: Toxoplasma-DNA   

Virus
Använd Sterilt provrör:
Beställ: CMV-DNA, kvant
Beställ: Enterovirus-RNA
Beställ: Parvovirus B19-DNA, kvant
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bilder: Aerob blodflaska, Anaerob blodflaska, Sterilt provrör

Aerob och anaerob blodflaska
- Bakterieodling, fostervatten 5-10 mL per blodflaska

5-10 mL fostervatten
Sterilt provrör
- Bakterieodling

5-10 mL fostervatten

Ett Sterilt provrör räcker till nedanstående analyser:
- CMV-DNA, kvant
- Enterovirus-RNA   
- Parvovirus B19-DNA, kvant
- Toxoplasma-DNA
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Blodflaskor förvaras i rumstemperatur.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 6 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.