Fostervatten, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Amnionvätska
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Bakterier
Bakterieodling. Beställs på Bakterieodling övrigt, ange fostervatten på lokalisation.
Aerob och anaerob blododlingsflaska alternativt sterilt provrör, 5-10 mL

Parasiter
Toxoplasma-DNA
Sterilt provrör, 5-10 mL

Virus
CMV-DNA, kvant
Enterovirus-RNA
Parvovirus B19-DNA, kvant

Sterilt provrör, 5-10 mL
Förvaring / transport:
Kyl. Provet transporteras snarast till laboratoriet.
Svarsrutiner:
Bakterieodling: Svar lämnas inom 6 vardagar.
Toxoplasma-DNA: Svar lämnas inom 1 vecka.

CMV-DNA, kvant: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.Observera! Stor mätosäkerhet vid lågt antal kopior: Vid kopior mellan 500-2000 kopior/mL är variationen +/- 70% (2 SD) Vid kopior >2000 kopior/mL är variationen +/- 30% (2 SD)
Enterovirus-RNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Parvovirus B19-DNA, kvant: Svar lämnas inom 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.