Difteri

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om difteri:
Difteriodling

Immunitetsfrågeställning:
Antikroppar Difteriimmunitet

Tilläggsinformation

Corynebacterium diphteriae är en grampositiv toxinbildande stavbakterie, som framför allt ger svalginfektioner, men som även kan ge andra lokala infektioner t.ex. sårinfektioner.

Difteri är en differentialdiagnos vid halsinfektioner hos personer som varit i länder där difteri är vanligt förekommande.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange trolig smittort.
Provtagning:

Difteriodling
- svalgsekret, baktset
- sårsekret, baktset

Antikroppar Difteriimmunitet
-blod, gelrör, gul propp.

Förvaring / transport:
Kyl

Difteriodling ska vara på laboratoriet inom 1 dygn.
Svarsrutiner:

Difteriodling
Negativ odling: Svar lämnas efter 3 vardagar.
Positiv odling: Telefonbesvaras inom 1-2 veckor.

Difteriimmunitet: Svar lämnas inom 2 veckor.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.

Kommentar:
Positiva odlingsfynd verifieras av referenslaboratorium.