Difteri

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om difteri
Beställ: Difteriodling -svalg
Beställ: Difteriodling -övrigt och ange sårsekret på lokalisation  

Immunitetsfrågeställning
Beställ: Difteriimmunitet

Tilläggsinformation

Difteri är en differentialdiagnos vid halsinfektioner hos personer som varit i länder där difteri är vanligt förekommande.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange trolig smittort.
Provtagning:
Difteriodling
- svalgsekret, baktset
- sårsekret, baktset

Difteriimmunitet
-blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Prov för difteriodling ska vara på laboratoriet inom 1 dygn.
Svarsrutiner:
Difteriodling
Negativ odling: Svar lämnas efter 3 vardagar.
Positiv odling: Telefonbesvaras inom 1-2 veckor.

Difteriimmunitet: Svar lämnas inom 2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Positiva odlingsfynd verifieras av referenslaboratorium.