Difteri

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Difteri är en differentialdiagnos vid halsinfektioner hos personer som varit i länder där difteri är vanligt förekommande.
     
Misstanke om difteri
Beställ: Bakterieodling -Svalg
Beställ: Difteriodling -Övr ange sårsekret på lokalisation

Immunitetsfrågeställning
Beställ: Difteriimmunitet -S
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange trolig smittort.
Provtagning:
Bakterieodling - svalg
- svalgsekret, Baktset (TRANSWAB lila) Provtagning svalgsekret
 
Difteriodling
 - sårsekret, Baktset (TRANSWAB lila) Provtagning sårsekret och hud

Difteriimmunitet
-blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Prov för difteriodling ska vara på laboratoriet inom 1 dygn.
Svarsrutiner:
Difteriodling
Negativ odling: Svar lämnas efter 3 vardagar.
Positiv odling: Telefonbesvaras inom 1-2 veckor.

Difteriimmunitet: Svar lämnas inom 3 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Positiva odlingsfynd verifieras av referenslaboratorium.