Dermatofyter

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Nagelsvamp
  • Hudskrap, svamp
  • Hår, svamp
  • Svamp hud, hår, nagel
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om dermatofytinfektion i fothud och nagel
Beställ: Dermatofyt-DNA -nagel, -hudskrap (från fot)
Analys: Trichophyton rubrum-DNA, Trichophyton interdigitale-DNA, Dermatofyt-DNA

Nagel, vid fingernagel utförs även odling av jästsvamp.

Vid uppföljning av svampbehandling av dermatofyter  
Beställ: Dermatofytodling -nagel, -hudskrap (från fot)
Direktmikroskopi ingår.

Misstanke om dermatofytinfektion i hud (ej fothud) och hår
Beställ: Dermatofytodling -hår 
Beställ: Dermatofytodling -hudskrap. Ange provlokal på Lokalisation
Direktmikroskopi ingår.     

Vid misstanke om annat agens än dermatofyter
Till exempel mögelsvamp eller candida från hud eller nagel.
Beställ: Svampodling -övrigt. Direktmikroskopi ingår.  
Ange typ av prov på Lokalisation och misstänkt agens på Kliniska uppgifter. 

Tilläggsinformation

Dermatofytos, Tinea, Ringorm är en ytlig infektion i keratinhaltig vävnad som hud, hår och naglar. Den orsakas av keratinofila trådsvampar som Trichophyton, Epidermophyton och Microsporum arter.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange misstänkt agens (dermatofyt, jästsvamp eller mögelsvamp).
Ange om djurkontakt.
Provtagning:
Dermatofyt-DNA
- hudskrap från fot, sterilt glasrör
- nagel, sterilt glasrör

Dermatofytodling
- hudskrap från fot, sterilt glasrör      
- hudskrap (ej fot), sterilt glasrör
- hår, sterilt glasrör
- nagel, sterilt glasrör

Svampodling -övrigt
- hud, hår eller nagel, sterilt glasrör.
Om provområdet är smetigt/fuktigt kan Baktset användas.

Tilläggsinformation

Hudskrap
Sterilt glasrör. Tvätta med 70 % sprit före provtagningen. Skrapa ett par knivsuddar material från kanten av hudförändringen.

Nagel
Sterilt glasrör. Nageln tvättas med 70 % sprit före provtagningen. Skrapa ett par knivsuddar material från nagelplatta och under nageln, djupt från angripet ställe. 

Hår
Sterilt glasrör. Skrapa från fjällning från hårbotten. Ryck ut strån med pincett så att roten följer med.
Förvaring / transport:
Förvara provet i rumstemperatur.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Dermatofyt-DNA: Svar lämnas efter 2-4 vardagar.
Dermatofytodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativt svar efter 3 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativt svar efter 3 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.