Candida

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Jästsvamp
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om invasiv Candidainfektion/candidemi
Beställ: Blododling, aerob/anaerob/svamp -blod
Beställ: Blododling, svamp -blod

Beställ: Asperg/Cand-DNA -blod
Analys: Aspergillus-DNA, Candida-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Svampodling -dränspets (drän sp), -kärlkateterspets (kärl sp)
Beställ: Svampodling -feces, -munslemhinna, -urin kan vara aktuellt för att se om patienten är koloniserad.

Ta både Svampodling och Candida-DNA från vävnad och punktat från inre organ samt prov från normalt sterila kroppsvätskor.
Beställ: Svampodling -punktat, -vävnad
Beställ: Asperg/Cand-DNA -övrigt. Ange typ av prov på Lokalisation.
Analys: Aspergillus-DNA, Candida-DNA utförs alltid tillsammans.

Misstanke om Candidameningit
Förekommer framförallt hos nyfödda. 
Beställ: Svampodling -Csv Direktmikroskopi ingår.
Beställ: Candida-DNA, övrigt. Ange Urin och eventuell blåspunktion på Lokalisation.

Misstanke om Candidamukosit
Beställ: Svampodling-vaginalsekret (vag), -munslemhinna (munslh) -sekret. Ange typ av sekret på Lokalisation.
Beställ: Svampodling -övrigt. Ange matstrupe på Lokalisation.

Tilläggsinformation

Vid svampodling ingår direktmikroskopi. Direktmikroskopi utförs dock inte på pinnprov.
DNA sekvensering utförs för artbestämning.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Blododling aerob/anaerob/svamp
- blod, aerob + anaerob blodflaska, 8-10 mL blod/flaska
Provtagning blododling

Blododling, svamp
- blod, Mycosis blodflaska, 8-10 mL blod/flaska

Svampodling
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör. Provtagning Csv
- feces, baktset
- kateter infart/insticksställe, baktset
- munslemhinna, baktset
- urin, sterilt provrör, 4-9 mL Provtagning urin
- vaginalsekret, baktset  

-dränspets, lägg katetern i Sterilt provrör
- kärlkateterspets, lägg katetern i Sterilt provrör
Provtagning drän -och kärlkatetspets

Asper/Can-DNA
- blod, EDTA-rör, lila propp. 3 mL för barn och 5 mL för vuxna

Svampodling och Asper/Can-DNA
- punktat (abscess, ascites, gallvätska, ledvätska, pericardvätska, pleuravätska), sterilt provrör 3-5 mL Provtagning punktat
- vävnad. Provtagning vävnad
- glaskropp, aspirat i tunn spruta. Provtagning ögon
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svampodling: Positivt odlingssvar lämnas vanligen inom 2-4 vardagar. Negativa svar från luftvägar lämnas efter 7 dagar och från Sterila lokaler efter 14 dagar.

Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Asperg/Can-DNA: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.