Bröstmjölk, bakterier och svamp

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på bröstmjölk.

Bakterier 
Använd Sterilt provrör eller Baktset
Beställ: Bakterieodling
Tas vid infektionsmisstanke

Hygienodling:
Använd Sterilt provrör eller burk
Beställ: Hygienodling
Sterilitetskontroll inför bröstmjölksdonnation

Svamp
Använd Sterilt provrör eller burk
Beställ: Svampodling
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Bilder: Baktset, Sterilt provrör
 
Bröstmjölk - Sterilt provrör
Bröstmjölk, sterilt provrör 2-3 mL

Fryst bröstmjölk - Sterilt provrör
Skrapa med ren sårslev 2-3 mL från frysta bröstmjölken. 

Alternativ provtagning - Baktset

Doppa pinnen i mjölken
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Hygienodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Svampodling: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.