Bronkialsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Skyddad borste, bakterier och svamp
  • Borstprov, bakterier och svamp
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk Mikrobiologi
Provtagning:
Provet kan tas med kateter eller som sekret.
Val av provrör är beroende på frågeställning/analys. 

Borstprov/skyddad borste
Använd BHI-HIA-rör
- Bakterieodling luftvägar
- Svampodling

Ta provet med steril engångsdubbelkateter. Efter provtagning, för ut borsten ur katetern, klipp av med steril sax och lägg ned borsten i BHI-HIA-rör.

Bronkialsekret, 2-3 mL per analys
Bild på Sterilt provrör som visar provmängd.

Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling luftvägar
- Mykobakterieodling
- Mykobakterie-DNA
- Svampodling

Pinnprov - sekret
Använd Baktset
Vid liten provmängd kan bronkialsekret tas med provpinne.
- Bakterieodling luftvägar
- Svampodling
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling luftvägar: Svar lämnas inom 1-3 vardagar

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. 
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.