Bronkialsekret, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Skyddad borste, bakterier och svamp
  • Borstprov, bakterier och svamp
Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på bronkialsekret. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Använd Sterilt provrör eller Baktset:
Beställ: Bakterieodling luftvägar -bronk

Använd BHI-HIA-rör:
Beställ: Bakterieodling luftvägar -borste  
 
Använd Sterilt provrör, 2-3 mL:
Beställ: Mykobakterieodling, direktmikroskopi ingår 
Beställ: Mykobakterie-DNA

Svamp
Använd Sterilt provrör eller Baktset:
Beställ: Svampodling -bronk

Använd BHI-HIA-rör:
Beställ: Svampodling -borste 
Remiss:
Klinisk Mikrobiologi
Provtagning:
Bilder: Baktset, BHI-HIA-rör, Sterilt provrör

Baktset
Vid liten provmängd kan bronkialsekret tas med provpinne.

BHI-HIA-rör

Ta provet med steril engångsdubbelkateter. Efter provtagning, för ut borsten ur katetern, klipp av med steril sax och lägg ned borsten i BHI-HIA-rör.
 
Sterilt provrör 
Fyll röret med ca 2-3 mL bronkialsekret.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling luftvägar: Svar lämnas inom 1-3 vardagar

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odling pågår i 2 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.