Blåsmaterial, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Val av provrör är beroende av frågeställning/analys.

Herpesblåsa
Använd Klamydiaset cervix
Ta provet med den rosa provpinnen.
- Herpes simplex virus (HSV)

Välj ut den färskaste blåsan eller sår. Lyft av blåstaket/krustan och rulla pinnen mot blåsbotten under ett lätt tryck.

Övriga blåsor
Använd Baktset (TRANSWAB lila)
- Enterovirus
- Varicella zoster virus (VZV)

Välj ut den färskaste blåsan eller sår. Lyft av blåstaket/krustan och rulla pinnen mot blåsbotten under ett lätt tryck.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.
Ackreditering:
​För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se Information om ackrediterade tjänster.