Blåsmaterial, diagnostik av virus

Klinisk mikrobiologi

Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på blåsor. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.   

Virus
Använd Klamydiaset cervix:
Beställ: HSV 1/2-DNA
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Använd Virusset:
Beställ: Varicella zoster-DNA
Beställ: Enterovirus-RNA
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:

Klamydiaset cervix - herpes simplex virus
Ta provet med den rosa pinnen.
Välj ut den färskaste blåsan eller sår. Lyft av blåstaket/krustan och rulla pinnen mot blåsbotten under ett lätt tryck.

Virusset - varicella zoster virus
Välj ut den färskaste blåsan eller sår. Lyft av blåstaket/krustan och rulla pinnen mot blåsbotten under ett lätt tryck.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.