Vävnad och biopsi, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Anaeroba bakterier vävnad och biopsi
  • Biopsimaterial
  • Obduktionsmaterial
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling, djup infektion: Anaerobodling ingår och behöver ej begäras separat.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Vävnad och biopsi tas i olika rör beroende på frågeställning/analys.
Formalin får inte tillsättas vid provtagningen.

Helicobacter
Använd Helicobact biopsirör
Bakterierna är mycket känsliga för uttorkning och biopsierna måste täckas helt av transportmediet.

Bakterier och Toxoplasma - utan tillsats
Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling, djup infektion, Mykobakterieodling, Mykobakterie-DNA, Ureaplasma-DNA
- Bakterie-DNA, sekvensering (16S), Bakterie och svamp-DNA sekvensering 16S, ITS, Svamp-DNA, sekvensering (ITS)
- Toxoplasma-DNA, 10-25 mg

Vid speciella tillfällen kan prover för bakterieodling skickas i rör med FAB-buljong. Kontakta laboratoriet på telefon 08-517 719 99.   

Svamp och virus - med koksalt
Använd Sterilt provrör
- Svampodling
- CMV-DNA, EBV-DNA, Enterovirus-RNA, HHV-6, HSV 1/2-DNA, Parvovirus B19-DNA, Varicella zoster-DNA

Vävnad:
Minst 2 mm läggs i Sterilt provrör med 0,5 mL-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning.

Obduktionsmaterial:
Lägg ungefär 1cm³ material i Sterilt provrör med några droppar fysiologisk koksaltlösning. Formalin får inte tillsättas.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
FAB-buljong förvaras i rumstemperatur.

Omgående transport till laboratoriet.

Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2-4 vardagar, negativt svar efter 10-14 vardagar.

- Ureaplasma-DNA: Svar lämnas inom en vecka.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit. Negativt svar lämnas efter 7 dagar, odlingen pågår 14 dagar.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​