Vävnad, biopsi, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Biopsimaterial, mikrobiologisk diagostik
  • Obduktionsmaterial, mikrobiologisk diagostik
  • Anaeroba bakterier vävnad, biopsi
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Bakterier
Beställ: Bakterieodling, djup infektion
Sterilt provrör/burk, utan tillsats

Beställ: Helicobacter pylori
Helicobact biopsi rör
Provtagning och förvaring

Beställ: DNA bakterie, sekvensering (16S)
Sterilt provrör/burk, utan tillsats
Indikationer för DNA bakterie, sekvensering

Mykobakterier (TB)
Sterilt provrör/burk, utan tillsats 
Beställ: Mykobakterieodling. Direktmiroskopi utförs alltid.

Beställ: Mykobakterie-DNA (M. tuberculosis-komplexet-DNA)

Beställ: Ureaplasma-DNA, övrigt, ange vävnad på lokalisation.
Analys. Ureaplasma parvum- och Ureaplasma urealyticum-DNA
Sterilt provrör

Parasiter
Beställ:Toxoplasma-DNA
Sterilt provrör, 10-25 mg

Svamp
Använd sterilt provrör/burk. Vid små bitar tillsätts några droppar fysiologisk koksaltlösning till röret så att det täcker biopsin.

Beställ: Svampodling, direktmikroskopi ingår i undersökningen.

Beställ: DNA svamp, sekvensering - övrigt. Ange provmaterial.
Kontakta laboratoriet före provtagning, telefon 08- 585 813 00.

Virus
Vävnad: Minst 2 mm läggs i sterilt provrör med 0,5 mL-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning.
Obduktionsmaterial: Lägg ungefär 1cm³ material i sterilt provrör med några droppar fysiologisk koksaltlösning. Formalin får inte tillsättas.

Beställ: CMV-DNA
Beställ:Enterovirus-RNA

Beställ:HHV-6
Analys: Herpesvirus (HHV-6A och 6B)-DNA

Beställ: Parvovirus B19-DNA

Infektion hos immunsupprimerade patienter
Beställ: EBV-DNA

Särskilda frågeställningar
Beställ: HSV 1/2-DNA
Analys: Herpes simplex 1 (HSV1)-DNA och Herpes simplex 2 (HSV2)-DNA

Beställ: Varicella zoster-DNA

Tilläggsinformation

Bakterieodling, djup infektion
Anaerobodling ingår och behöver ej begäras separat. Vid speciella tillfällen kan prover för bakterieodling skickas i rör med FAB-buljong. Kontakta laboratoriet på telefon 08-517 719 99.
Förvaring / transport:
Kyl. Omgående transport till laboratoriet. Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier. 

Prover i FAB-buljong förvaras i rumstemperatur.
Svarsrutiner:
Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2-4 vardagar, negativt svar efter 10 vardagar.
Helicobacter pylori: Preliminärsvar lämnas inom en vecka, slutsvar inom 2 veckor.

DNA bakterie, sekvensering: Analysen utförs en gång per vecka. Prov som inkommit måndagar före klockan 16.00 svaras samma vecka, vanligen fredagar.

Mykobakterieodling: Positiva svar lämnas vanligen inom 2-4 veckor, negativa svar efter 7 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas i regel inom 1-2 vardagar. 
M. tuberculosis-komplexet-DNA:Svar lämnas i regel inom 1-2 vardagar.

Ureaplasma-DNA: Svar lämnas inom en vecka.

Toxoplasma-DNA: Svar lämnas inom 1 vecka.

Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odlingen pågår i 3-4 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar. 
DNA svamp, sekvensering: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

CMV-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.  
EBV-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Enterovirus-RNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar. 
Herpes simplex 1 och 2-DNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.  
HHV-6: Svar lämnas inom 1 vecka. 
Parvovirus B19-DNA:Svar lämnas inom 1 vecka. 
Varicella zoster- DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.