Vävnad, biopsi, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Biopsimaterial, mikrobiologisk diagostik
  • Obduktionsmaterial, mikrobiologisk diagostik
  • Anaeroba bakterier vävnad, biopsi
Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på vävnad och biopsier. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Använd Sterilt provrör eller burk:
Beställ: Bakterieodling, djup infektion
Anaerobodling ingår och behöver ej begäras separat.

Beställ: Bakterie-DNA, sekvensering (16S)
Beställ: Mykobakterieodling, direktmiroskopi utförs alltid.
Beställ: Mykobakterie-DNA

Använd Helicobact biopsi rör:
Beställ: Helicobacter pylori

Använd Sterilt provrör:
Beställ: Ureaplasma-DNA -Övr, ange vävnad på Lokalisation.
Analys. Ureaplasma parvum- och Ureaplasma urealyticum-DNA utförs alltid tillsammans.

Parasiter
Använd Sterilt provrör:
Beställ:Toxoplasma-DNA

Svamp
Använd Sterilt provrör/burk:
Beställ: Svampodling, direktmikroskopi ingår
Beställ: DNA svamp, sekvensering - övrigt. Ange vävnad/biopsi på Lokalisation.

Virus
Använd Sterilt provrör:

Beställ: CMV-DNA
Beställ: EBV-DNA
Beställ: Enterovirus-RNA
Beställ: HHV-6
Analys: Herpesvirus (HHV-6A och 6B)-DNA

Beställ: HSV 1/2-DNA
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Parvovirus B19-DNA
Beställ: Varicella zoster-DNA
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bilder: Helicobact biopsirör, Sterilt provrör

Formalin får inte tillsättas vid provtagningen.

Vävnad i Sterilt provrör eller burk utan tillsats
- Bakterieodling, djup infektion
- Bakterie-DNA, sekvensering (16S)
- Mykobakterieodling, direktmikroskopi utförs alltid
- Mykobakterie-DNA
- Toxoplasma-DNA, 10-25 mg
- Ureaplasma-DNA

Vid speciella tillfällen kan prover för bakterieodling skickas i rör med FAB-buljong. Kontakta laboratoriet på telefon 08-517 719 99.

Vävnad/biopsi i Helicobact biopsi rör

Lägg provet i Helicobact biopsirör
Bakterierna är mycket känsliga för uttorkning och biopsierna måste täckas helt av transportmediet.

Vävnad/obduktionsmaterial i Sterilt provrör eller burk med koksalt
- CMV-DNA
- EBV-DNA
- Enterovirus-RNA
- HHV-6
- HSV 1/2-DNA
- Parvovirus B19-DNA
- Svampodling
- Varicella zoster-DNA

Vävnad
Minst 2 mm läggs i sterilt provrör med 0,5 mL-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning.

Obduktionsmaterial
Lägg ungefär 1cm³ material i sterilt provrör med några droppar fysiologisk koksaltlösning. Formalin får inte tillsättas.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
FAB-buljong förvaras i rumstemperatur.

Omgående transport till laboratoriet.

Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2-4 vardagar, negativt svar efter 10-14 vardagar.

- Ureaplasma-DNA: Svar lämnas inom en vecka.
 
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odlingen pågår i 3-4 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.