Bronkoalveolärt lavage mikrobiologi, provmängder

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Bal mikrobiologi, provmängder
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling:
Ange om det är lågvolyms-Bal med 1-10 mL sköljvätska eller ordinarie Bal med 100 mL sköljvätska.
Provtagning:
Provmängden är beroende av frågeställning/analys.
Bild på Sterilt provrör som visar provmängd.

2-3 mL per analys och rör
Använd Sterilt provrör
- Aspergillus-Ag
- Bakterieodling luftvägar
- Bakterie-DNA, sekvensering (16S), mindre mängd accepteras
- Bakterie- och svamp-DNA, sekvensering 16S, ITS
- Svamp-DNA, sekvensering (ITS)
- Svampodling

1-2 mL per analys och rör
- Coronavirus SARS-CoV-2 Efter provtagningen ska provröret desinfekteras med ytdesinfektion.

2-3 mL räcker till analyserna nedan
Använd Sterilt provrör
- ChlamMycopPert
- Legionella m.fl
- Influensa/RSV
- Luftvägsvirus
- HSV 1/2-DNA

6 mL räcker till analyserna nedan

Använd Sterilt provrör
- Aspergillus-DNA

- CMV-DNA kvant
- EBV-DNA kvant
- Pneumocyst jirov

6 mL räcker till analyserna nedan
Använd Sterilt provrör
- Mykobakteriodling
- Mykobakterie-DNA
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner. Gäller även coronavirus SARS-CoV-2.

För coronavirus SARS-CoV-2 gäller
Desinfektera provet med ytdesinfektion efter provtagningen innan du packar och skickar provet.
  
Prov skickas enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

Ordinarie provtransporter finns dagtid till laboratoriet från Region Stockholms sjukhus. Lämna prov på din lokala provinlämning. 

Vid behov av extra provtransport efter klockan15:
- Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge lämnar prov på ordinarie provinlämning. Laboratoriet skickar prov regelbundet till Provinlämningen Solna. Mikrobiologen utför analysen dygnet runt.

Vid behov av extra provtransport efter klockan15:
- Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus och St Göran sjukhus beställer själv extra provtransport till Provinlämningen Solna. Mikrobiologen utför analysen dygnet runt. Beställ extra provtransport

Vid behov av extra provtransport:
- Övriga vårdgivare Beställ extra provtransport

Prov som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa Provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.   
     
Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
 
- Svampodling: positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.