Bronkoalveolärt lavage mikrobiologi, provmängder

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Bal mikrobiologi, provmängder
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling:
Ange om det är lågvolyms-Bal med 1-10 mL sköljvätska eller ordinarie Bal med 100 mL sköljvätska.
Provtagning:
Provmängden är beroende av frågeställning/analys.
Bild på Sterilt provrör som visar provmängd.
 
Provtagning rekommenderas inte för analys av Bakterie-DNA, sekvensering (16S) eller Bakterie- och svamp-DNA, sekvensering 16S, ITS. För mer information se indikationer på Bakterie- och svamp-DNA, sekvensering

2-3 mL per analys
Använd Sterilt provrör, ett rör per analys
- Aspergillus-Ag
- Bakterieodling luftvägar
- Svamp-DNA, sekvensering (ITS)
- Svampodling

1-2 mL per analys
Använd Sterilt provrör, ett rör per analys
- Coronavirus SARS-CoV-2 Efter provtagningen ska provröret duschas eller torkas av med ytdesinfektion.
- Parasiter mikroskopi

2-3 mL räcker till analyserna nedan
Använd Sterilt provrör
- ChlamMycopPert
- Legionella m.fl
- Influensa/RSV
- Luftvägsvirus
- HSV 1/2-DNA

6 mL räcker till analyserna nedan

Använd Sterilt provrör
- Aspergillus-DNA

- CMV-DNA kvant
- EBV-DNA kvant
- Pneumocyst jirov

6 mL räcker till analyserna nedan
Använd Sterilt provrör
- Mykobakteriodling
- Mykobakterie-DNA
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner. Gäller även coronavirus SARS-CoV-2.

För coronavirus SARS-CoV-2 gäller
Prov skickas enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost. 

Vid behov av extra provtransport:
Kontakta Virolog innan du beställer extra provtransport.
Leveransadress
Hälsovägen Flemingsberg, Huddinge
Viruslab F:68, Byggnad F, plan 6
Karolinska Universitetslaboratoriet
Beställ extra provtransport

Prov som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa Provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.   
     
Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
 
- Svampodling: positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.