Bronkoalveolärt lavage mikrobiologi, provmängder

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Bal mikrobiologi, provmängder
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling:
Ange om det är lågvolyms-Bal med 1-10 mL sköljvätska eller ordinarie Bal med 100 mL sköljvätska.
Provtagning:
Provmängden är beroende av frågeställning/analys.
Bild på Sterilt provrör som visar provmängd.

2-3 mL per analys och rör
Använd Sterilt provrör
- Aspergillus-Ag
- Bakterieodling luftvägar
- Bakterie-DNA, sekvensering (16S), mindre mängd accepteras
- Bakterie- och svamp-DNA, sekvensering 16S, ITS
- Svamp-DNA, sekvensering (ITS)
- Svampodling

2-3 mL räcker till analyserna nedan
Använd Sterilt provrör
- ChlamMycopPert
- Legionella m.fl
- Influensa/RSV
- Luftvägsvirus
- HSV 1/2-DNA

6 mL räcker till analyserna nedan

Använd Sterilt provrör
- Aspergillus-DNA

- CMV-DNA kvant
- EBV-DNA kvant
- Pneumocyst jirov

6 mL räcker till analyserna nedan
Använd Sterilt provrör
- Mykobakteriodling
- Mykobakterie-DNA
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
 
- Svampodling: positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.