Bronkoalveolärt lavage, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Bal, mikrobiologisk diagnostik
Indikationer / kompletterande analyser:
​Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på BAL. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Använd Sterilt provrör:
Beställ: Bakterieodling luftvägar
Ange om det är lågvolyms-Bal med 1-10 mL sköljvätska eller ordinarie Bal med 100 mL sköljvätska.

Beställ: ChlamMycopPert 
Analys: Chlamydophila pneumoniae-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis- och Pertussis-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Legionella m.fl 
Analys: Legionella pneumophila-, Legionella species-, Chlamydophila pneumoniae-, Chlamydophila psittaci-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis-och Pertussis-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Mykobakterieodling, direktmikroskopi ingår
Beställ: Mykobakterie-DNA (TB)

Svamp
Använd Sterilt provrör:
Beställ: Aspergillus-Ag

Beställ: Asperg/Cand-DNA
Analys: Aspergillus- och Candida-DNA

Beställ: DNA svamp, sekvensering -övr, ange BAL på Lokalisation

Beställ: Pneumocyst jirov
Analys: Pneumocystis jiroveci-Ag och Pneumocystis jiroveci-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Svampodling, direktmikroskopi ingår 

Virus
Använd Sterilt provrör:
Beställ: CMV-DNA kvant
Beställ: EBV-DNA kvant

Beställ: Influensa/RSV
Analys: Influensa A-, Influensa B- och RS-virus-RNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Luftvägsvirus
Analys: Adenovirus-DNA, bocavirus-DNA, coronavirus-, enterovirus-, influensa A-virus, influensa B-virus-, metapneumovirus-, parainfluensavirus typ 1-4-, rhinovirus- och RS-virus-RNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: HSV 1/2-DNA
Analys: Herpes simplex 1- och herpes simplex 2-DNA utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bild på olika provmängder

Rekommenderade provmängder för analyser per provrör:

2-3 mL BAL per rör
Ett Sterilt provrör/analys:
- Aspergillus-Ag
- Bakterieodling luftvägar
- DNA-svamp sekvensering
- Svampodling

Ett Sterilt provrör räcker till nedanstående analyser:
- ChlamMycopPert
- Legionella m.fl
- Influensa/RSV
- Luftvägsvirus
- HSV 1/2-DNA

6 mL BAL per
rör
Ett Sterilt provrör räcker till nedanstående analyser:
- Asperg/Cand-DNA
- CMV-DNA kvant
- EBV-DNA kvant
- Pneumocyst jirov

Ett Sterilt provrör räcker till nedanstående analyser:
- Mykobakteriodling
- Mykobakterie-DNA
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
 
- Svampodling: positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odling pågår i 2 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.