Actinomyces

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Actinomycesinfektion: Actinomycesodling, spiral Actinomyces, Nocardia, övrigt. Ange önskat smittämne på kliniska uppgifter, både aerob och anaerob bakterieodling utförs.

Tilläggsinformation

Actinomyces är fakultativt anaeroba grampositiva stavbakterier som kan orsaka infektioner med abscessbildning. Actinomyces kan förkomma bland annat vid infektioner i käkområdet och i buken samt intrauterint i samband med spiralanvändning.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Actinomycesodling, spiral
- spiral, sterilt provrör/burk

Actinomyces, Nocardia övrigt
- abscessmaterial, sterilt rör/spruta
- vävnadsprov samt andra främmande kroppsmaterial, sterilt rör
- sekret, baktset
Förvaring / transport:
Omedelbar transport till laboratoriet.
Svarsrutiner:
Actinomyces: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.