Actinomyces

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Actinomycesinfektion
Beställ: Actinomycesodling -spiral

Beställ: Actinomyces, Nocardia -övrigt.
Ange typ av prov på Lokalisation och vilken analys som önskas, Actinomyces eller Nocardia, på Kliniska uppgifter.

Tilläggsinformation

Actinomyces är fakultativt anaeroba grampositiva stavbakterier som kan orsaka infektioner med abscessbildning. Actinomyces kan förekomma bland annat vid infektioner i käkområdet och i buken samt intrauterint i samband med spiralanvändning.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Actinomycesodling
- spiral, sterilt provrör/burk

Actinomyces, Nocardia
- abscessmaterial, sterilt rör/spruta
- vävnadsprov samt andra främmande kroppsmaterial, sterilt rör
- sekret, baktset
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Actinomyces: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.