Trombocytantikroppar

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
 • HPA-antikroppar
 • Trombocytopeni utredning
Akutföreskrifter:
Vid akut NAIT utförs:
 • akut HPA-1a typning
 • trombocytantikroppsscreening

 Telefonsvar lämnas så snart ovanstånende analyser är utförda.

Indikationer / kompletterande analyser:
 • Vid Trombocytrefraktäritet:
  1. Behandlande läkare tar 1-timmesprov.
  2. Vid utebliven TPK-stegring vid två tillfällen skickas prov till Transfusionsmedicin för utredning. 4 mL EDTA (lila propp). Remiss i TakeCare: Farm/Imm/Kem/Trans > Transfusion > Cytopeni/hemolys > Trombocytopeniutredning > Trombocytrefraktäritet inkl. HLA-ak screening.
  3. Blodprovet  skickas till TRoLL, vg se adress under rubrik Förvaring/transport nedan.
  4. När utredningen (HLA-antikroppsscreening samt vid behov sökning av lämpliga givare) är klar kontaktar läkare på blodcentralen behandlande läkare
  5. Efter avslutad utredning skriver behandlande läkare remiss med uppgift om uppskattat trombocytbehov (antal trombocytenheter per vecka samt hur länge). Skicka konsultationsremissen i TC till Aferes och Stamceller, Solna.                                             

Om endast HLA-typning önskas kan detta beställas i TakeCare: Farm/Imm/Kem/Trans > Cellulära analyser och transplantation > HLA-typningar diagnostiska > HLA-typning trombocytrefraktäritet

 • Trombocytopeni
   - immunologisk trombocytopeni (ITP)
   - trombocytopeni hos nyfött barn (NAIT) 
 • Transfusionskomplikationer
  - Post Transfusion Purpura (PTP)
  - reaktion vid trombocyttransfusion

Tilläggsinformation

I samband med transfusion kan antikroppar mot trombocyter orsaka:
- febrila transfusionskomplikationer
- PTP
- refraktäritet mot trombocyttransfusioner vg se ovan

Vid refraktäritet: 
När patienten har påvisade HLA-antikroppar bör patienten typas på HLA klass I för att vid behov få HLA-matchade trombocyter. Detta utförs automatiskt när man beställt en utredning av trombocytrefraktäritet.

Metod:
Trombocytimmunfluorescens test (PIFT)
Genomisk typing av trombocytantigen human platelet antigen (HPA)
Monoclonal antibody specific immobilization of platelet antigens (MAIPA) flödescytometrisk avläsning
HLA klass I antikroppsscreening ELISA


Remiss:

Vid trombocytrefraktäritet vg se ovan.

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin
alternativt
Konsultremiss

Klinisk anamnes krävs

Provtagning:
4 mL i EDTA-rör, lila propp
 
Vid utredning av neonatala trombocytopenier ska följande provtagning ske:
8-10 mL i EDTA rör, lila propp, från modern
och
4 mL i EDTA-rör, lila propp, från fadern

önskvärt 1 mL i EDTA rör från barnet alt. 4 mL navelsträngsblod

Tilläggsinformation

Förvaring / transport:

Proverna förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Inom SLL lämnas prov till Transfusionsmedicin som ombesörjer transporten. Från övriga landet skickas proven med lämplig transport.
Proverna ska vara laboratoriet tillhanda senast dagen efter provtagning.

Adress:
Trombocyt och leukocytlaboratoriet (TRoLL)
Transfusionsmedicin C2:58
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Svarsrutiner:
Preliminärsvar lämnas via telefon.
Slutgiltigt svar ges normalt inom två veckor och svaras elektroniskt i TakeCare (Immunologisvar) och som papperssvar till externa beställare.
Ackreditering:
Ingående analyser är ackrediterade.
Kommentar:
Inför provtagning eller när preliminärt resultat av analyserna önskas, kontakta laboratoriet under kontorstid, telefon 08-585 852 11