Transglutaminas-ak (IgA)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Gliadin
  • TTG
  • Celiaki
  • Gluten
Rapportnamn: Transglutaminas-ak (IgA)
Indikationer / kompletterande analyser:
Förstahandsanalys vid diagnostik av celiaki.
 

Kontrollanalys under glutenfri diet.

Kompletterande analyser:
Screening för IgA-brist är inkluderad i analysen
Transglutaminas-ak (IgG) och Deamiderat Gliadin-ak (IgG) utförs vid lågt utfall av IgA-bristscreening.
Vävnadstypning, celiaki HLADQ2/DQ8 

Tilläggsinformation

Vid diagnostik av celiaki rekommenderas alltid i första hand
analys av anti-transglutaminas-ak (IgA) (TG2-IgA). TG2-IgA har en god diagnostisk sensitivitet (ca 90-98 %) och mycket hög sjukdomsspecificitet (98-99 %).
För barn < 2år kan i selekterade fall kompletterande analys av anti-deamiderat gliadin-IgG (DGP) vara indicerat. TG2-IgA har en något lägre känslighet i denna ålder och antikroppar mot DGP kan uppträda tidigare än mot TG2.
För att utesluta falskt negativt resultat av TG2-IgA p.g.a. lågt IgA (<0,07g/L) sker alltid en screening för IgA-brist vid denna analys. Vid lågt utfall av IgA screening sker kompletterande analys av TG2-IgG och deamiderat gliadin-IgG (DGP).

En hög nivå TG2-IgA (>40E/mL) vid två provtagningstillfällen har extremt högt prediktivt diagnostiskt värde.

Analys av HLA DQ2/DQ8 kan vara av värde vid osäkert PAD eller antikroppsfynd samt hos riskgrupper. Avsaknad av HLA DQ2/DQ8 utesluter i princip celiaki.

Analys av TG2-IgA kan även användas för monitorering av dietbehandling samt vid provokation.
TG2-IgA nivån sjunker snabbt (vanligen inom 6 månader) vid glutenfri kost.  Efter provokation med gluteninnehållande kost hos barn tas blodprov efter 1,3, 6 och 12 månader för antikroppsbestämning.

Antikroppar mot deamiderat gliadin (DGP) har en lägre sensitivitet (ca 85-95 %) och specificitet (ca 40-95 %) för celiaki. Detta medför fler falskt positiva resultat.
Analysen kan användas för kontroll vid dietbehandling särskilt för patienter med IgA-brist.

Celiaki är ett malabsorbtionssyndrom, orsakat av en inflammatorisk skada i tunntarmsslemhinnan som leder till villusatrofi. Skadan orsakas av proteindelen ”gluten” i vissa sädesslag, särskilt vete, hos predisponerade individer (HLA-DQ2/DQ8 associerat) och intoleransen kvarstår hela livet. Sjukdomsprevalensen beräknas till 2-3/100 i Sverige.
 
Buksmärtor, diarré men även förstoppning och dålig längdtillväxt är typiska symtom hos små barn. Sjukdomen kan även debutera senare i livet. Symtomen kan variera mycket och ”asymtomatisk” celiaki är inte ovanligt. Celiakidiagnos ställs sedan länge med hjälp av tunntarmsbiopsi. Vid hög nivå TG2-IgA uppmätt vid två provtagningstillfällen samt påvisad HLADQ2 eller DQ8 kan diagnosen ställas utan biopsi enligt Europeiska kriterier (ESPGHAN 2012).  Kravet på HLA-analys kommer sannolikt utgå eftersom det inte tillfört ngt i de studier som gjorts.

Länkar:
 
Metod:
Enzyme Linked Immuno Assay (ELIA, ImmunoCap 250)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.

Barn: Kapillärprovtagning, minsta mängd 300 µL serum.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<7 E/mL är negativt
7-10 E/mL är gränsvärden
>10 E/mL är positivt

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 1-2 dagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30