Phadiatop (IgE)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Allergiscreening
Indikationer / kompletterande analyser:

Phadiatop är en blandning av vanligt förekommande luftvägsallergen (björk, timotej, gråbo, kvalster, katt, hund, häst, mögel) och bör användas som en screeningtest för IgE-medierad luftvägsallergi.
Vid positivt utfall delas Phadiatop upp i de 8 ingående allergenen.

Tilläggsinformation

Vid screening av barn <5 år bör förutom Phadiatop även födoämnesmix, fx5, (äggvita, mjölk, torsk, vete, jordnöt, sojaböna) analyseras.

Vid misstanke om en specifik allergi är det lämpligare att beställa analys av IgE mot det aktuella allergenet.
Metod:
Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

3,5 mL i gelrör, gul propp.  

Minsta mängd:
Phadiatop ca 0,5 mL, vid uppföljning av positiv Phadiatop ca 3 mL.

Överblivet serum sparas cirka 2 månader, på laboratoriet, för ev kompletterande undersökningar.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen. 
Referensintervall:

Negativt

Svarsrutiner:
Analysen utförs 2-4 ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 4-5 dagar.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30