Miljöanalys (damm)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Dammanalys
Indikationer / kompletterande analyser:Metod:Remiss:Provtagning:

Miljöanalyser utgår ur vårt sortiment fr o m 2021-11-24.

Miljöanalyser beställda före 211124 kommer att analyseras och svaras ut om provuppsamlare (kollektor) ankommer till laboratoriet fram till slutet av 2021.

Vid önskemål om miljöanalys rekommenderar vi direkt kontakt/skickning till Klinisk immunologi Sahlgrenska där analyserna utförs, besvaras och debiteras.

Det är viktigt att följa Sahlgrenskas provtagningsanvisning och att använda deras remiss vid beställning:

Våra analyser/Provtagningsanvisningar - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Remmis Immunologiska Laboratoriet Miljöanalys

TilläggsinformationReferensintervall:Svarsrutiner:Ackreditering:

Nej

Kommentar: