Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM), S-

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • IgG
  • IgA
  • IgM
Indikationer / kompletterande analyser:

Kontroll av patient med immunglobulinbrist.
Utredning av patienter med infektionsbenägenhet och misstänkt immundefekt.

Kompleterande analyser:
IgG-subklasser analyseras vid infektionsbenägenhet.

Tilläggsinformation

Immunglobulindefekt kan vara generell, med minskad mängd av samtliga immunglobulinklasser eller selektiv med brist på en eller två immunglobulin- klasser.
Det vanligaste av de senare tillstånden är selektiv IgA-brist som förekommer i en frekvens av cirka 1/600.
Metod:
Nefelometri
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 3 mL.
Barn: Kapillärprovtagning, minsta mängd 150 µL serum.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

​Ålder
​IgG g/L
​IgA g/L
​IgM g/L
​<3 veckor
​9,0 - 18,0
​0 - 0,05
​0,01 - 0,15
​3 v - <6 v
​6,0 - 13,0
​0,01 - 0,15
​0,15 - 0,90
​6v - <3 mån
​4,0 - 10,0
​0,01 - 0,20
​0,15 - 1,00
​3 mån- <6 mån
​2,5 - 9,0
​0,02 - 0,25
​0,15 - 1,00
​6 mån - <9 mån
​2,0 - 9,0
​0,03 - 0,35
​0,20 - 1,00
​9 mån - <12 mån
​3,0 - 10,0
​0,05 - 0,40
​0,25 - 1,10
​1 år - <2 år
​3,5 - 10,5
​0,07 - 0,55
​0,35 - 1,20
​2 år - <3 år
​5,0 - 12,0
​0,40 - 1,30
​0,45 - 1,40
​3 år - <4 år

​6,0 - 14,0
​0,50 - 1,80
​0,50 - 1,50
​4 år - <5 år

​6,1 - 14,5
​0,50 - 2,30
​0,50 - 1,50
​5 år - <10 år

​6,1 - 14,5
​0,50 - 2,70
​0,50 - 1,50
​10 år - <15 år

​6,1 - 14,5
​0,70 - 3,35
​0,50 - 1,50
​15 år - <18 år

​6,1 - 14,5
​0,70 - 3,65
​0,27 - 2,10
​>18 år​

​6,7 - 14,5
​0,88 - 4,50
​0,27 - 2,10


Referensintervallen baseras på det så kallade Kristianstadsmaterialet och rekomenderas av Equalis.

Felkällor: Monoklonala immunglobuliner, t.ex. myelom, kan ge upphov till felaktiga resultat.
Svarsrutiner:
Svar ges i g/L
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 4-5 dagar. 
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30