Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM), S-

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • IgG
  • IgA
  • IgM
Indikationer / kompletterande analyser:

Kontroll av patient med immunglobulinbrist.
Utredning av patienter med infektionsbenägenhet och misstänkt immundefekt.

Kompleterande analyser:
IgG-subklasser analyseras vid infektionsbenägenhet.

Tilläggsinformation

Immunglobulindefekt kan vara generell, med minskad mängd av samtliga immunglobulinklasser eller selektiv med brist på en eller två immunglobulin- klasser.
Det vanligaste av de senare tillstånden är selektiv IgA-brist som förekommer i en frekvens av cirka 1/600.

Referensintervall: enhet g/L
 

 IgG

 IgA

 IgM

< 3 veckor

9,0 – 18,0

< 3 veckor

<0,05

< 3 veckor

0,01 - 0,15

3 – 6 veckor

6,0 – 13,0

3 – 6 veckor

0,01 – 0,15

3 – 6 veckor

0,15 – 0,90

1½ - 2 mån

4,0 – 10,0

1½ - 2 mån

0,01 – 0,20

1½ - 5 mån

0,15 – 1,00

3 – 5 mån

2,5 – 9,0

3 – 5 mån

0,02 – 0,25

6 – 8 mån

0,20 – 1,00

6 – 8 mån

2,0 – 9,0

6 – 8 mån

0,03 – 0,35

9 – 12 mån

0,25 – 1,10

9 – 12 mån

3,0 –10,0

9 – 12 mån

0,05 – 0,40

1 - < 2 år

0,27 – 1,20

1 - < 2 år

3,5 – 10,5

1 - < 2 år

0,07 – 0,55

2 - < 3 år

0,27 – 1,40

2 - < 3 år

5,0 – 12,0

2 - < 3 år

0,40 – 1,30

3 – 10 år

0,27 – 1,50

3 - < 4 år

6,0 – 14,0

3 - < 4 år

0,50 – 1,80

> 10 år

0,27 – 2,10

4 – 20 år

6,1 – 14,5

4 - < 5år

0,50 – 2,30

 

 

> 20 år

6,7 –14,5

5 – 9 år

0,50 – 2,70

 

 

 

 

10 – 20 år

0,70 – 3,65

 

 

 

 

> 20 år

0,88 – 4,50

 


Metod:
Turbidimetri
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 3 mL.
Barn: Kapillärprovtagning, minsta mängd 150 µL serum.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

Se rubrik Tilläggsinformation

Felkällor: Monoklonala immunglobuliner, t.ex. myelom, kan ge upphov till felaktiga resultat.
Svarsrutiner:
Svar ges i g/L
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 4-5 dagar. 
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30