IgG-subklasser

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt immundefekt, i första hand hos patienter med upprepade infektioner framför allt i luftvägarna.

Tilläggsinformation

Hos människa finns fyra IgG subklasser; IgG1 (cirka 66 % av den totala mängden IgG), IgG2 (24 %), IgG3 (7 %) och IgG4 (3 %). IgG1 och IgG3 i serum når vuxennivåer relativt tidigt i livet medan nivåerna av IgG2 förblir låga under barnaåren.

IgG1 antikroppar är huvudsakligen riktade mot proteinantigener medan IgG2 antikroppar framför allt känner igen polysackaridantigener. Eftersom IgG1 är den kvantitativt dominerande subklassen leder en brist ofta till ett lågt totalvärde av IgG och en ökad risk för olika typer av infektioner. Brist på IgG2 leder ofta till en ökad risk för infektioner med kapselbärande bakterier. Den kliniska signifikansen av isolerad IgG3 brist är ännu ej klarlagd och IgG4 brist saknar sannolikt klinisk relevans.
Metod:
Turbidimetri
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 3 mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
Ålder IgG1 g/L IgG2 g/L IgG3 g/L IgG4 g/L
0.5-1.5 år 1.4-6.5 0.40-1.40 0.11-0.87 0.00-0.26
1.5-3 år 2.2-7.8 0.50-2.00 0.14-0.93 0.00-0.69
3-6 år 2.7-8.4 0.65.2.55 0.16-0.97 0.01-1.16
6-9 år 3.5-9.1 0.85-3.30 0.20-1.04 0.03-1.58
9-18 år 3.7-9.3 1.00-4.85 0.22-1.16 0.04-1.96
>18 år 2.8-8.0 1.15-5.70 0.24-1.25 0.05-1.25
Felkällor: Monoklonala immunglobuliner t.ex. myelom kan ge upphov till felaktiga resultat.
Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 2-4 dagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30