Deamiderat gliadin-ak (DGP)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Gliadin
  • TTG
  • DGP
Rapportnamn: Deamiderat gliadin-ak (IgG)
Indikationer / kompletterande analyser:

Diagnostik av celiaki för barn < 2år då analysen i särskilda fall kan vara ett komplement till tTG-IgA, samt för diagnostik av celiaki hos patienter med IgA-brist.

Kontroll under glutenfri diet vid diagnosticerad celiaki.

Kompletterande analyser:
Transglutaminas-ak (IgA), Vävnadstypning diagnostisk, celiaki HLADQ2/DQ8

Tilläggsinformation

Vid diagnostik av celiaki rekommenderas i första hand transglutaminas-ak (IgA) (tTG-IgA).
För barn < 2år kan kompletterande analys av deamiderat gliadin-IgG vara indicerat. tTG-IgA har en något lägre känslighet i denna ålder och antikroppar mot deamiderat gliadinpeptid (DGP) kan uppträda tidigare än mot tTG.
För att utesluta falskt negativt resultat av tTG-IgA p.g.a. lågt IgA (<0,07g/L) sker alltid en screening för IgA-brist vid denna analys. Vid misstänkt brist bestäms exakta koncentrationen av IgA.

Vid hög nivå tTG-IgA (>70 E/mL) föreslås kompletterande analys av HLA DQ2/DQ8 för att bekräfta diagnosen. Analys av HLA DQ2/DQ8 är också av värde vid osäker PAD eller antikroppsfynd samt hos riskgrupper.

Celiaki är ett malabsorbtionssyndrom, orsakat av en inflammatorisk skada i tunntarmsslemhinnan som leder till villusatrofi. Skadan orsakas av proteindelen ”gluten” i vissa sädesslag, särskilt vete, hos predisponerade individer (HLA-DQ2/DQ8 associerat) och intoleransen kvarstår hela livet.
Sjukdomsprevalensen beräknas till 2-3/100 i Sverige.

Buksmärtor, diarré men även förstoppning och dålig längdtillväxt är typiska symtom hos små barn. Sjukdomen kan även debutera senare i livet. Symtomen kan variera mycket och ”asymtomatisk” celiaki är inte ovanligt. Celiakidiagnos ställs sedan länge med hjälp av tunntarmsbiopsi.
Vid en hög nivå tTG IgA tillsammans med påvisad HLADQ2 eller DQ8 kan diagnosen ställas utan biopsi enligt nya Europeiska kriterier (ESPGHAN 2011).
Antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG-IgA) är markörer för celiaki och kan även användas för kontroll av dietbehandling.
tTG-IgA har en god diagnostisk sensitivitet (ca 90-98 %) och mycket hög sjukdomsspecificitet (98-99 %) och nivån sjunker snabbt (vanligen inom 6 månader) vid glutenfri kost.
Antikroppar mot deamiderat gliadin (DGP)har en lägre sensitivitet (ca 85-95 %) och specificitet (ca 40-95 %) för celiaki. Detta medför fler falskt positiva resultat.
Analysen kan med fördel användas för kontroll vid dietbehandling.

Vid IgA-brist utförs kompletterande analys av tTG-IgG och deamiderat gliadin-IgG (DGP).
Metod:
Enzyme Linked Immuno Assay (ELIA, ImmunoCap 250)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
<7 E/mL är negativt
7-10 E/mL är gränsvärden
>10 E/mL är positivt
Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 1-2 dagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30