GBM-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Indikationer / kompletterande analyser:

Bestämning av antikroppar mot glomerulus basalmembran utförs för diagnostik av snabbt förlöpande glomerulonefriter, främst Goodpastures syndrom.

Metod:

Multiplex

Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<1,0 E/mL

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 1-2 dagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30