Dubbelsträngat DNA-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • ds-DNA
  • Nativt DNA
Indikationer / kompletterande analyser:

Analys av antikroppar mot dubbelsträngat DNA utförs vid SLE misstanke och påvisas i upp till 70% hos patienter med aktiv SLE.

Metod:

Multiplex
Immunfluoresens (IFL)

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<10 IE/mL

Negativt  (IFL)

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 2-3 dagar.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30