Allergenspecifika IgG antikroppar mot mögel och fjädrar

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Precipiterande antikroppar
  • Mögelpanel
  • Specifika IgG-antikroppar
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om allergisk alveolit t.ex. lantbrukarlunga, trämögelsjuka och fågeluppfödarlunga samt även misstanke om allergisk bronkopulmonell aspergillos och aspergillom.

Tilläggsinformation

Stora doser inandat organiskt material kan ge upphov till en inflammatorisk reaktion i lungorna. Exponering kan bekräftas genom påvisande av IgG-antikroppar mot de agens (allergen) som givit upphov till sjukdomen.
Metod:
Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

3,5 mL i rör utan tillsats, röd propp alternativt 3,5 mL i gelrör, gul propp.
Minsta mängd 1 mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagning.
Referensintervall:
Enhet mg/L 

Mögelmix 1 < 21
Penicillium chrysogenum <32 
Cladosporium herbarum <46 
Aspergillus fumigatus <98 
Mucor racemosus <15 
Alternaria alternata (A. tenuis) <23 
Micropolyspora faeni <8,7 
Thermoactinomyces vulgaris <35 

Undulatmix <9,0 
Duvmix <20 
Papegojmix <18
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30