Cystin, kvant, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • cystinuri
  • cystin
  • CYS2, U-
  • cystinsten
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik och behandlingskontroll för patienter med misstänkt eller verifierad cystinuri.
Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:
Elektroniskt via TakeCare som "Cystin, kvantitativt -U".
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock.
Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Ange på remissen provtagningstid samt tid för senast tagen cysteamindos.

Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning.
Förvaring / transport:
Förvara och skicka fryst. Se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport för transportdetaljer.
Referensintervall:
Åldersberoende. Se svarsblanketten och utlåtande av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen vardagar. 
Bedöms av laboratorieläkare.

På svarsblanketten besvaras koncentrationen cystin i µmol/L samt koncentrationerna i mmol/mol kreatinin för de 15 st normalt förekommande aminosyrorna.
Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut