Biotinidas, P-

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av patienter med en misstänkt multipel karboxylasbrist orsakad av biotinidasbrist.

Metod:

Fluorometri.

Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Biotinidas -P".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.   
Provtagning:

Venblod. Na-heparinrör. Rörstorlek: 4 - 5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma. Små barn: mikrorör Li-heparin (utan gel om möjligt). 1 mL blod. Minst 0,3 mL avskild plasma.

Frys den avskilda plasman. För provhanteringsdetaljer se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.

Förvaring / transport:
Referensintervall:
88 - 145 nkat/L plasma.
Svarsrutiner:

Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad.
Bedöms av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut