Mitokondriell ATP produktion, V-

CMMS

Alternativa sökord:
  • mitokondriell funktion
  • mitokondriella sjukdomar
  • ATP produktion
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt defekt i den mitokondriella andningskedjan. 

Metod:

Luminometrisk metod som mäter syntesen av ATP i isolerade mitokondrier vid tillsats av olika substrat.
Som referens till denna analys bestäms även citratsyntas EC 4.1.3.7.

Provtagning:
För Remiss, Provtagning och Svarsrutiner se anvisningen Muskelbiopsi, metabol utredning.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut