Zink, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Zink
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Om flera rör tas med samma kanyl ska zinkprovet inleda provtagningen för att förhindra eventuell kontaminering av zink från kork.

Ange provtagningstid.

Förvaring / transport:
  • Förvara röret stående i 30 min efter provtagning (för att undvika hemolys).  
  • Centrifugeras  inom 1 timme.
  • Häll av serum till ett avhällningsrör utan tillsats. Märk röret med "Serum" och identitet/streckkod.
  • Avhällt serum förvaras och skickas i rumstemperatur eller kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 4 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
10-17
Felkällor: Viss reduktion av S-Zinkvärdet kan ses postprandialt.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja