von Willebrandfaktor antigen, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: vWF (imm)
Rapportnamn: P-VWF:Ag (antigen)
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Analyseras tillsammans med P-VWF GP1bA (aktivitet) vid utredning av misstänkt von Willebrands sjukdom,  i första hand om vWF aktivitet är sänkt. Signifikant diskrepans mellan vWF Ac och Ag (kvot < 0,6) talar för vWsjukdom typ 2.

Brist av von Willebrands faktor ses vid hereditär brist. Utredningen skall kompletteras med bestämning av Faktor VIII.

von Willebrands faktor ökar i samband med inflammation och graviditet. Utvärdering av eventuell mild brist kan då ej göras.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Klinisk kemi
Specialkoagulation

Analys av P-VWF GP1bA (aktivitet) kan mätas på samma rör.

Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter:

Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC  i 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna
Referensintervall:
Enhet: kIE/L
< 5 dagar  0,50-2,9 
6 dagar - 2 mån  0,50-2,5 
3-5 mån  0,50-2,1 
6-12 mån  0,50-2,0 
> 1 år  0,60-1,60 
Pediatriska referensintervall är något osäkra.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Ja