von Willebrandfaktor GP1bA (aktivitet), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: vWF akt
Rapportnamn: P-VWF GP1bA (aktiv.)
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Förstahandsanalys tillsammans med P-VWF:Ag (antigen) vid utredning av misstänkt von Willebrands Sjukdom. Släktutredning vid frågeställning von Willebrands Sjukdom.

Brist av von Willebrands faktor ses vid hereditär brist. Utredningen skall kompletteras med bestämning av Faktor VIII.

von Willebrands faktor ökar i samband med inflammation och graviditet. Utvärdering av eventuell mild brist kan då inte göras.

I analysen bestäms von Willebrandfaktorns koncentration med funktionell metod. Analysen baseras på von Willebrandfaktorns förmåga att binda till receptorproteinet GP1b. Testet avspeglar von Willebrandfaktorns förmåga att medverka vid trombocytadhesion och -aggregation.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
VWF aktivitet, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Specialkoagulation

Analys av P-VWF:Ag (antigen) (P-von Willebrandfaktor antigen) kan mätas på samma rör.

Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter:

Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter efter provtagning vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC under 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna
Referensintervall:

Enhet: kIE/L
0,50 - 1,50

Angivet referensintervall avser vuxna, gäller sannolikt även för barn.

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej