von Willebrandfaktor multimerer, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • VWF: typning
  • VWF: multimerer
Rapportnamn: P-VWF multimerer
Indikationer / kompletterande analyser:

Klassifikation av von Willebrands sjukdom, analys av von Willebrandfaktorns multimerfördelning kan bidra till diagnostiken när det gäller att särskilja olika undergrupperna av vWS typ 2.

Metod:

Elektrofores

Remiss:
Konsultremiss
Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Vid frågor om provtagning på små barn, var god och kontakta Klinisk kemi Specialkoagulation, Karolinska Solna, telefon 08-517 73 102.

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen  kan ske på följande provtagningsenheter:

Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:
Vid behov, i samråd med koagulationskonsult och koagulationsansvarig läkare på labbet.
Ackreditering:

​Nej