Växtsteroler, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Kampesterol
  • Sitosterol
Indikationer / kompletterande analyser:
S-Växtsteroler utförs vid misstanke på fytosterolemi (sitosterolemi), en sjukdom som kliniskt är mycket lik familjär hyperkolesterolemi men kräver en annan behandling. Analysen kan också vara av visst värde som markör för sterolabsorption.
Metod:
Kromatografi (GC), masspektrometri
Remiss:
Konsult
Provtagning:

Rör med koagulationsaktivator, röd propp

Minst 0,5 mL serum.

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:

Bedömning av laboratorieläkare.

I normalfallet kvantiteras endast de två kvantitativt dominerande växtsterolerna i serum, sitosterol och kampesterol. Normalt är serumnivån av dessa två växtsteroler <0,02 resp 0,03 mmol/L. Hos patienter med sitosterolemi brukar sitosterolnivåerna ligga mellan 0,3 och 1,6 mmol/L, kampesterolnivåerna brukar vara cirka hälften av sitosterolnivåerna.

Svarsrutiner:
Analys utförs efter överenskommelse med Klinisk kemi, via kundtjänst. Telefon 08-517 719 99.