Vätejonaktivitet, pH, U-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: pH
Rapportnamn: U-pH (remsa)
Remiss:

Pappersremiss: Konsultremiss

Provtagning:

Sterilt rör/Centrifugrör (stickprov), 10 mL 

Referensintervall:
Enhet: pH enheter
5 - 7
Ackreditering:

​Nej