Vanillinmandelat, Pt(U)-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Pt(U)-VMA
Indikationer / kompletterande analyser:

Neuroendokrina tumörer, i första hand feokromocytom och neuroblastom.

Metod:
Kromatografi (LC), elektrokemi
Remiss:

Elektroniskt eller på remiss Klinisk kemi Special

(U-Kreatinin ingår) 

Provtagning:

Dygnsmängd urin samlas i dunk med tillsats av 20 mL HCl, 6 mol/L.
Barn: 500 mL-dunk med 4 mL HCl, 6 mol/L.

Dunk och tillsats, 20 mL saltsyra, beställs från Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik, alternativt hämtas på Klinisk kemi och KUL 24Sju . Saltsyran hälls i dunk, märk dunken med etiketter som medföljer saltsyran. Dunken får ej fyllas till mer än 1,5 L. Vid större mängd, dela på 2 dunkar.  

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande uppsamlingstid besvaras provet endast med koncentration.
U-Kreatinin besvaras automatiskt.

Patientanvisningar finns för dygnsinsamlingen av urin med tillsats av 6M saltsyra. Observera att en särskild patientanvisning finns för barn. Då dygnsinsamling från barn inte är möjlig tas i stället stickprov i 10 mL rör med tillsats av 1,5% 6mol/L saltsyra (150 µL 6mol/L HCL till 10 mL urin). Rör med tillsatt HCL finns att hämta på Laboratoriets provinlämning i Solna. U-Kreatinin besvaras automatiskt.

Förvaring / transport:
Skicka 10 mL av välblandad dygnsmängd i centrifugrör. Blanda urinen innan den hälls av i rör om inte hela samlingen skickas in.
Förvara urinen kyld före transport. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt.
Provet skickas fryst om ankomst till Klinisk kemi senare än 3 dygn efter provtagning.
Referensintervall:

Enhet: mikromol/d
< 35
Referensintervallet gäller från 20 år

U-Vanillinmandelat/Kreatinin
Enhet: mikromol/mmol

< 2 år < 11
2 - 4 år < 6,3
5 - 19 år < 4,7
≥ 20 år < 3,4

 

Svarsrutiner:
Analys utförs 1-2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja