Tyreoglobulin, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • TG + TG-ak
  • Tyreoglobulin-ak
Rapportnamn: S-Tyreoglobulin resp. S-Tyreoglobulin-ak
Indikationer / kompletterande analyser:
Uppföljning av patienter med papillär och/eller follikulär tyreoideacancer.
Endogena TG-antikroppar kan interferera med TG-mätningen och ge falskt låga värden. Vid beställning av S-Tyreoglobulin erhålls därför automatiskt svar på S-Tyreoglobulin-ak.utan extra kostnad.

Kompletterande analys: S-TSH.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag). Detta gäller både S-Tyreoglobulin samt S-Tyreoglobulin-ak.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
S-Tyreoglobulin:
Enhet: mikrog/L
< 55  eutyreoida 
< 1 tyreoidektomerade

S-Tyreoglobulin-ak
:
Enhet: kE/L
< 40
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja