Troponin T, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: TnT
Rapportnamn: P-Troponin T
Indikationer / kompletterande analyser:
Instabil angina pectoris, akut myokardskada, akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kardiomyopati, myokardit, vid antitrombotisk behandling av coronarkärlstrombos samt vid njursvikt.
Kompletterande analyser: P-CKMB (vid reinfarkt eller trombolys), P-NT-proBNP.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 2 timmar.

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Transporteras till Klinisk kemi inom 2 timmar för centrifugering. Skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 1 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhälld plasma.
Referensintervall:
Enhet: ng/L
 Referensintervall < 15 
 Beslutsgräns för akut myokardskada > 14
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja