Trombocyter, partikelkoncentration, B-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • TPK
  • TPK citrat
  • MPV
  • PDW
Rapportnamn: B-Trombocyter respektive B-Trombocyter,citrat
Indikationer / kompletterande analyser:
B-Trombocyter
Räkning av trombocytantalet ingår i alla utredningar avseende såväl oklara hematologiska fall som oklar blödningsbenägenhet.

Kompletterande analyser:
B-Trombocyter,citrat och B-TPK, Trc(B)-MPV och Trc(B)-PDW, se Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

B-Trombocyter,citrat
Vid misstanke på pseudotrombocytopeni (aggregation av trombocyter) kan trombocyter i citratrör analyseras.
- Beställning: B-Trombocyter,citrat kan beställas elektroniskt (i annat fall används konsultremiss).
- Provtagning: Citratrör (koagulationsrör), blå propp. Röret skall fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Hållbarhet i citratrör 5 timmar. Observera att röret INTE ska centrifugeras.

B-TPK,  Trc(B)-MPV och Trc(B)-PDW
Trc(B)-MPV (Trombocyter medelcellvolym) och Trc(B)-PDW(Trombocyter distributionsvidd) kan beställas elektroniskt (i annat fall används konsultremiss).
Provtagning och provhantering är samma som för B-Trombocyter, se nedan.
Metod:
Impedans och Flödescytometri (mikroskopi vid manuell bedömning)
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Ingår även i Blodstatus.

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.
Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod). Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.


Provtagning för trombocyter i citratrör (koagulationsrör), blå propp, se indikationer tillägg. Röret skall fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Hållbarhet i citratrör 5 timmar. Observera att röret INTE ska centrifugeras.

Förvaring / transport:
EDTA-rör: Trombocyter är hållbart 72 timmar i rumstemperatur eller kyla.
För fullständig blodstatus, se Blodstatus.

Citratrör: Se ovan under Indikationer/kompletterande analyser
Referensintervall:
Enhet: 109/L

Barn:
 < 21 dagar  85-475
 21-28 dagar  80-600
 1-3 mån  160-600
 4-12 mån  130-500
 1-17 år  150-400

Kvinnor:
165-387

Män:
145-348
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja