Steroidmönster, Pt(U)-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Pt(U)-Steroidmönster
Indikationer / kompletterande analyser:
Steroidproduktionsrubbning, exempelvis vid enzymbrister, binjurebarkscancer m m.
Metod:
Kromatografi (GC), flamjonisation
Remiss:
Klinisk kemi
Special

Frågeställning måste anges!

Bestämning av androgener, kortisolmetaboliter och pregnantriol ingår.
Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av steroider kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med mikromol per liter (referensintervall anges dock i mikromol per dygn) samt med tillägg av U-Kreatinin.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.
Förvaring / transport:
Skicka 10 mL av välblandad dygnsmängd i centrifugrör. Blanda urinen innan den hälls av i rör om inte hela samlingen skickas in.
Förvara urinen kyld före transport. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt.
Provet skickas fryst om ankomst till Klinisk kemi senare än 1 dygn efter provtagning.
Referensintervall:
Se utlåtande från laboratorieläkare. 
Svarsrutiner:
Svarstid: cirka 3-4 veckor.
Ackreditering:

Nej