Sediment, U-

Klinisk kemi

Rapportnamn: U-Sediment
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt njurparenkymskada, t.ex. glomerulonefrit.
Orienterande undersökning vid kristallförekomst.
I enstaka fall vid pyleonefrit.
Kan vara av värde för lokalisering av eventuell blödning.
Metod:
Mikroskopi
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän 

Ange frågeställning och provtagningstid.
Dysmorfa erytrocyter besvaras endast vid denna specifika frågeställning. Ange denna vid beställningen!

Provtagning:
Nykastad urin, helst morgonurin men alltid minst 4 timmars blåsinkubation.
Centrifugrör, 10 mL nykastad urin.

Till laboratoriet inom 1 timme. Kan kylförvaras i max 4 timmar.

OBS! Vid frågeställning dysmorfa erytrocyter måste provet omedelbart till Klinisk kemi.

Specialrör för hållbarhet upp till 48 timmar innan analys finns på Karolinska Universitetslaboratoriets alla provtagningsenheter. Patienter kan således lämna urinprov där de själva önskar.
Rören finns även att beställa på MediCarrier, artikelnummer se nedan. Dysmorfa erytrocyter kan dock inte bedömas i sådana rör.
Förvaring / transport:
Till laboratoriet inom 1 timme (eller 4 timmar vid kylförvaring).

För längre tids förvaring:
8 mL välblandad urin (förvarad enligt ovan) förs över i specialrör. Specialröret blandas efter påfyllnad genom att vända det 8-10 gånger.
Vacuumrör, Urin, för kemianalys, med provstabiliserande tillsats, steril, röd/gul propp, 10/8 mL, Artnr 67721, MediCarrier.
Hållare med överföringsstrå, Artnr 87751, MediCarrier.
Prov kan då förvaras 48 timmar i rumstemperatur eller kylt. OBS! Gäller endast vid användning av ovannämnda rör med konserverande tillsats.  
Referensintervall:

 

​U-Erytrocyter​0  - 3
​U-Leukocyter​​0  - 3
​Hyalina cylindrar ​Kan förekomma normalt
​Granulerade cylindrar​0
​Vaxcylindrar ​0
​Cellcylindrar​0
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
U-Sediment utförs helst på specifik frågeställning, t ex. cylindrar.

Ingående analyser:
U-Erytrocyter
U-Leukocyter
U-Cylinder, hyalin
U-Cylinder, gran
U-Cylinder, vax
U-Cylinder, cell

U-Testremsa utförs alltid vid beställning av U-Sediment.