Sänkningsreaktion, B-Erc-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: SR
Rapportnamn: B-SR
Metod:
Westergren metoden, fotometri
Visuell avläsning
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän eller Närvård

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör kan analyseras.

Röret bör vara helt fyllt (4 mL venöst blod). Minst 2 mL venöst blod krävs men räcker inte för omanalys om detta skulle behövas.

Det räcker med ett EDTA-rör vid beställning av både B-Blodstatus och B-SR samtidigt men ställer högre krav på fyllnadsgrad, bör vara helt fyllt (4 mL).

OBS! Kapillärprovtagningsrör/mikrorör går ej att använda.

Förvaring / transport:
B-SR:
Hållbart 8 timmar i rumstemperatur, 28 timmar kylt.
Referensintervall:
Enhet: mm

Kvinnor:
< 60 år  < 20 
≥ 60 år  < 30 

 
Män: 
< 60 år  < 10 
≥ 60 år  < 20 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Kommentar:
P-piller och graviditet ger högre värden.

Ändringar från och med 14 oktober 2015:
Provtagningsrör för B-SR ändrats från SR-rör, svart propp till EDTA-rör, lila propp.
kB-SR (mikro) är nedlagd. Sänkningsreaktion kan endast analyseras vid minst 2 mL venöst blod, se Provtagning.