Sänkningsreaktion, B-Erc-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: SR
Rapportnamn: B-SR
Metod:
Westergren metoden, maskinell avläsning
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi allmän
Pappersremiss närvård: Lokala närvårdsanalyser

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör som drar 4 mL blod kan analyseras.

  • Röret bör vara helt fyllt (4 mL venöst blod). Minst 2 mL venöst blod krävs men räcker inte för omanalys om detta skulle behövas.
  • Det räcker med ett EDTA-rör vid beställning av både B-Blodstatus och B-SR samtidigt men ställer högre krav på fyllnadsgrad, bör vara helt fyllt (4 mL).
  • Efter provtagning vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
  • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

OBS provet får inte centrifugeras!

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 8 timmar
  • Kylt, max 28 timmar
Referensintervall:
Enhet: mm

Kvinnor:
< 60 år  < 20 
≥ 60 år  < 30 

 
Män: 
< 60 år  < 10 
≥ 60 år  < 20 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
P-piller och graviditet ger högre värden.

Ändringar från och med 14 oktober 2015:
Provtagningsrör för B-SR ändrats från SR-rör, svart propp till EDTA-rör, lila propp.
kB-SR (mikro) är nedlagd. Sänkningsreaktion kan endast analyseras vid minst 2 mL venöst blod, se Provtagning.