Retikulocyter, B-

Klinisk kemi

Rapportnamn: B-Retikulocyter
Metod:
Flödescytometri
Mikroskopi vid manuell bedömning
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod). Otillräckligt fyllda rör analyseras ej.
Förvaring / transport:
Hållbart 24 timmar i rumstemperatur eller kyla.
Referensintervall:
Enhet: 109/L 
28-115

Prematura barn kan ha högre antal retikulocyter liksom barn < 4 månader.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen. 
I de fåtal fall då B-Retikulocyter måste bedömas manuellt med mikroskopi besvaras de endast dagtid fram till kl 19:00.