MCH, Rtc(B)-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Hypokroma retikulocyter
  • CHr
  • Ret He
  • retikulocythemoglobin equivalent
Rapportnamn: Rtc(B)-MCH
Metod:
Flödescytometri
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller med konsultremiss).
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5mL rör som drar 4 mL blod). Otillräckligt fyllda rör analyseras ej.
Förvaring / transport:
Hållbart 72 timmar i rumstemperatur eller kyla. 
Referensintervall:

Enhet: pg
28 - 36

Riktområde vid järnsubstitution är Rtc(B)-MCH > 30 pg.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Nej

Kommentar:

​Analysen har 2018-11-28 bytt rapportnamn från Ret(B)-Ret He till Rtc(B)-MCH för att anpassas till nationell standardnomenklatur. Analysmetoden är dock oförändrad.