Protrombin (FII), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Koagulationsfaktor II
 • Faktor II
Rapportnamn: P-Protrombin (FII)
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av spontant förhöjt P-PK(INR)-värde och eventuell förlängd P-APT-tid.

Hereditär brist av Protrombin är mycket ovanlig och ger uttalad blödningsbenägenhet. Förvärvad brist kan ses i samband med leverskada, K-vitaminbrist eller behandling med K-vitamin antagonist (ex Waran).

Ökar vid inflammation och graviditet.
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Provtagning:

2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna​


Referensintervall:
Enhet: kIE/L

Vuxna
0,70-1,50

Barn
15 dagar – 4 veckor 0,45 -0,74
1 – 5 månader          0,47-1,11
6 – 11 månader  0,74-1,17
1 – 5 år                  0,49-1,30
6 – 10 år                  0,68-1,32
11 – 17 år          0,48-1,19
Pediatriska referensintervall är något osäkra.Svarsrutiner:
Analys utförs en gång varannan vecka.
Ackreditering:

Ja