Proteinfraktioner, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • MGUS
  • M-komponent
  • Elfores
  • S-
Rapportnamn: S-Proteinfraktioner
Indikationer / kompletterande analyser:
Inflammationer med okänd genes, SR-stegring, led- och bindvävsjukdomar, tarmsjukdomar, leversjukdomar, maligniteter, antitrypsinbrist, uppföljning av patienter med M-komponenter (monoklonala gammopatier).
Utredning av symtom som ödem, proteinuri, ascites, anemi, hypercalcemi, infektionsbenägenhet, steatorre och ikterus.
Om frågeställningen endast rör förekomst av inflamatoriska aktivitetstecken kan S-akutfasproteiner rekommenderas i stället för S-proteinfraktioner.

Tilläggsinformation

​Om frågeställningen endast rör förekomst av inflammatoriska aktivitetstecken kan S-akutfasproteiner rekommenderas istället för S-proteinfraktioner.

Metod:
Elektrofores
Remiss:
Klinisk kemi
Allmän

Ange diagnos och frågeställning.

Analyspaketet omfattar: S-Albumin, S-Antitrypsin, S-Orosomukoid, S-Haptoglobin, S-CRP, S-IgA, IgG och IgM samt agaroselektrofores. Suspekt M-komponent påvisas med immunfixation. Undersökningen inkluderar sammanfattande bedömning av laboratorieläkare.
Vid myelomutredningar bör även U-Proteinfraktioner (stickprov eller dygnsmängd) beställas för att påvisa monoklonala lätta immunglobulinkedjor (Bence-Jones proteinuri).
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Provtagning vid Kryoglobulinemi:
Använd serumör med koagulationsaktivator, röd propp och förvara i 37 ºC, se Provtagning vid Kryoglobulinemi.
Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Se respektive enskild analys.
Bedömning av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja