Protein S, fritt, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Protein S, fritt
Indikationer / kompletterande analyser:
Venös trombosutredning. Utredning av ärftlig och förvärvad trombosrisk.

Protein S, fritt, utgör den biologiskt aktiva fraktionen av protein S.

Hereditär brist av Protein S ger en ökad trombosrisk. Förvärvad brist kan ses i samband med leverskada, K-vitaminbrist eller behandling med K-vitamin antagonist (ex. Waran). Protein S sjunker i samband med graviditet och östrogenbehandling.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

P-Protein C (enz) kan utföras på samma rör.

Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid

Transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 60 min

Centrifugering:

  • 15 min i 2000 g och 15 °C (Alt. 10 min i 3000 g och 15 °C)
  • Plasma avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr t.ex. ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
  • OBS lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter
  • Rören fryses omedelbart i – 70 °C

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst, provet fryses omedelbart i – 70 °C

Transport:

  • Proverna förpackas i fryspaket
  • Använd rikligt med kolsyreis
  • Skicka med expresspost
  • Skicka i början av veckan för att undvika att proverna tinar.

Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:
Enhet: kIE/L

Barn
 < 1 år  Referensintervall saknas
 ≥ 1 år  0,60-1,14
Pediatriska referensintervall är något osäkra.

Kvinnor
 < 45 år  0,60-1,14
 ≥ 45 år  0,68-1,39

Män
 0,68-1,39

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Ja