Protein C (enz), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Protein C aktivitet
Rapportnamn: P-Protein C (enz)
Indikationer / kompletterande analyser:
Venös trombosutredning. Utredning av ärftlig och förvärvad trombosrisk. Kvantifiering av protein C-aktivitet.

Hereditär brist av Protein C ger en ökad trombosrisk. Förvärvad brist kan ses i samband med leverskada, K-vitaminbrist eller behandling med K-vitamin antagonist (ex. Waran). Protein C stiger under tidig graviditet. 

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Specialkoagulation

Analys av P-Protein S, fritt kan utföras på samma rör.

Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter efter provtagning vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC under 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna
Referensintervall:
Enhet: kIE/L
 < 5 dagar  0,17-0,53
 5-30 dagar  0,20-0,64
 1-2 mån  0,21-0,65
 3-5 mån  0,28-0,80
 6-12 mån  0,37-0,81
 1-5 år  0,40-0,92
 6-10 år  0,45-0,93
 11-15 år  0,55-1,11
 ≥ 16 år  0,70-1,40
Pediatriska referensintervall är något osäkra.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Ja