Protein C (enz), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Protein C aktivitet
Rapportnamn: P-Protein C (enz)
Indikationer / kompletterande analyser:
Venös trombosutredning. Utredning av ärftlig och förvärvad trombosrisk. Kvantifiering av protein C-aktivitet.

Hereditär brist av Protein C ger en ökad trombosrisk. Förvärvad brist kan ses i samband med leverskada, K-vitaminbrist eller behandling med K-vitamin antagonist (ex. Waran). Protein C stiger under tidig graviditet. 

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Analys av P-Protein S, fritt kan utföras på samma rör.

Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid

Transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 60 min

Centrifugering:

  • 15 min i 2000 g och 15 °C (Alt. 10 min i 3000 g och 15 °C)
  • Plasma avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr t.ex. ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
  • OBS lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter
  • Rören fryses omedelbart i – 70 °C

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst, provet fryses omedelbart i – 70 °C

Transport:

  • Proverna förpackas i fryspaket
  • Använd rikligt med kolsyreis
  • Skicka med expresspost
  • Skicka i början av veckan för att undvika att proverna tinar.

Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:
Enhet: kIE/L
 < 5 dagar  0,17-0,53
 5-30 dagar  0,20-0,64
 1-2 mån  0,21-0,65
 3-5 mån  0,28-0,80
 6-12 mån  0,37-0,81
 1-5 år  0,40-0,92
 6-10 år  0,45-0,93
 11-15 år  0,55-1,11
 ≥ 16 år  0,70-1,40
Pediatriska referensintervall är något osäkra.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Ja