Protein C (enz), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Protein C aktivitet
Rapportnamn: P-Protein C (enz)
Indikationer / kompletterande analyser:
Venös trombosutredning. Utredning av ärftlig och förvärvad trombosrisk. Kvantifiering av protein C-aktivitet.

Hereditär brist av Protein C ger en ökad trombosrisk. Förvärvad brist kan ses i samband med leverskada, K-vitaminbrist eller behandling med K-vitamin antagonist (ex. Waran). Protein C stiger under tidig graviditet. 

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Specialkoagulation

Provtagning:

2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

  • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
  • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
  • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
  • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
  • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
  • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov:

Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering

Transport av frysta prover:
  • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.

Transport (utanför Stockholmsregionen):

  • Skicka med expresspost.
  • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna​


Referensintervall:
Enhet: kIE/L
 < 5 dagar  0,17-0,53
 5-30 dagar  0,20-0,64
 1-2 mån  0,21-0,65
 3-5 mån  0,28-0,80
 6-12 mån  0,37-0,81
 1-5 år  0,40-0,92
 6-10 år  0,45-0,93
 11-15 år  0,55-1,11
 ≥ 16 år  0,70-1,40
Pediatriska referensintervall är något osäkra.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Ja