Prostataspecifikt antigen, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • PSA
  • PSA-kvot
Rapportnamn: P-PSA resp. P-PSA fritt/tot kvot
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik och uppföljning av prostatasjukdomar.
Huvudindikation: Följa behandling av prostatacancer.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Vid diagnostik beställs PSA samt vid särskilda behov även PSA fritt/tot kvot. Vid uppföljning av prostatasjukdom beställs enbart PSA.

Provtagning:
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L

P-PSA
Män:
< 50 år   < 2,0 
50 -69 år < 3,0 
70-80 år < 5,0
> 80 år < 7,0

Ovanstående representerar åtgärdsgränser. Se Equalis.

Kvinnor:
< 0,10

P-PSA fritt/tot kvot: referensintervall saknas.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja